Slovenská arachnologická spoločnosť

Trombidiformes  (zamatkovce)

 

späť na Trombidiformes

Zoznam druhov sk

Na Slovensku sa vyskytuje 322 druhov zamatkovcov (na zozname sa stále pracuje, takže tento zoznam ešte nie je kompletný). Podobne pracujeme na bibliografii z územia Slovenska.in work WORK IN PROGRESS


xpodrad Trombidiformes Reuter, 1909

    infrarad Prostigmata Kramer, 1877

     Labidostommatina Krantz, 1978
 

čeľaď Labidostommatidae Oudemans, 1904

Nicoletiella denticulata (Schrank, 1776)     Kalúz 1998
Nicoletiella luteum (Kramer, 1879)     Kalúz 2007
     Eupodina Krantz, 1978
 

čeľaď Bdellidae Dugès, 1834

Bdella iconica Berlese, 1923     Kalúz & Žuffa 1986
Bdella lignicola Canestrini, 1885     Sidor 1986
Bdella muscorum Ewing, 1909     Kalúz 2005
Bdellodes meridionalis (Thor, 1931)     Kalúz & Žuffa 1986
Biscirus silvaticus (Kramer, 1881)     Kalúz 2005
Cyta coerulipes (Dugès, 1834)     Kalúz 2005
Cyta latirostris (Hermann, 1804)     Kalúz 2005
Odontoscirus iota Atyeo, 1960     Kalúz 2005
Spinibdella cronini (Baker et Balock, 1944)     Kalúz 2005
 

čeľaď Cocceupodidae Jesionowska, 2010

Cocceupodes molicellus (C.L. Koch, 1838)     Kalúz 2007
 

čeľaď Cunaxidae Thor, 1902

Armascirus cerris Kalúz, 2009   Kalúz 2009
Armascirus cyaneus Kalúz, 2009   Kalúz 2009
Cunaxa bison (Berlese, 1888)     Kalúz 2007
Cunaxa setirostris (Hermann, 1804)     Kalúz 2005
Cunaxoides biscutum (Nesbitt, 1936)     Kalúz & Žuffa 1986
Cunaxoides parvus (Ewing, 1917)     Kalúz 2005
 

čeľaď Ereynetidae Oudemans, 1931

Opsereynetes norvegicus Thor, 1932     Kalúz 2007
 

čeľaď Eriophyidae Nalepa, 1898

Eriophyes cerreus (Nalepa, 1898)     Skuhravý et al. 1998
 

čeľaď Eupodidae Koch, 1842

Eupodes sp.     Kalúz 2007
Linopodes motatorius Linnaeus, 1758     Kalúz 2007
 

čeľaď Halacaridae Murray, 1877

Lobohalacarus weberi (Romijn et K.Viets, 1924)     Kováč et al. 1998
 

čeľaď Penthaleidae Oudemans, 1931

Penthaleus sp.     Kalúz 2007
 

čeľaď Penthalodidae Thor, 1933

Penthalodes ovalis Dugès, 1834     Kalúz 2007
 

čeľaď Rhagidiidae Oudemans, 1922

Brevipalpia minima Zacharda, 1980     Kalúz 2005
Coccorhagidia clavifrons (Canestrini, 1886)     Kalúz 2005
Coccorhagidia pittardi Strandtmann, 1971     Zacharda 1980
Evadorhagidia janetscheki (Willmann, 1935)     Zacharda 1980
Evadorhagidia oblikensis Zacharda, 1980     Kalúz 2007
Foveacheles canestrinii (Berlese et Trouessart, 1889)     Kalúz 2007
Foveacheles rupestris Zacharda, 1980     Zacharda 1980
Foveacheles troglodyta Zacharda, 1988     Zacharda 1988
Latoempodia similis Zacharda, 1980     Zacharda 1980
Poecilophysis arena Zacharda, 1980     Kalúz 2007
Poecilophysis faeroensis (Trägårdh, 1931)     Kalúz 2007
Poecilophysis saxonica (Willmann, 1934)     Zacharda 1980
Poecilophysis spelaea (Wankel, 1861)     Košel 1994
Poecilophysis wankeli (Zacharda, 1978)     Kalúz 2007
Poecilophysis weyerensis (Packard, 1888)     Kalúz 2007
Procerocheles pseudoreflexa Zacharda, 1980     Kalúz 2007
Rhagidia gigas (Canestrini, 1886)     Zacharda 1980
Robustocheles dentata Zacharda, 1980     Zacharda 1980
Robustocheles hilli (Strandtmann, 1971)     Kováč et al. 2005
Robustocheles montana Zacharda, 1980     Kalúz 2007
Robustocheles mucronata (Willmann, 1936)     Kalúz 2005
Robustocheles pratensis (C.L. Koch, 1835)     Kalúz 2005
Robustocheles robusta Zacharda, 1980     Kalúz 2005
Robustocheles tricuspidata Zacharda, 1980     Zacharda 1980
Shibaia longisensilla (Shiba, 1969)     Kalúz 2005
Shibaia tatrica Zacharda, 1980   Zacharda 1980
 

čeľaď Tydeidae Kramer, 1877

Lorryia sp.     Kalúz 2007
Paralorryia sp.     Kalúz 2007
Tydeus interruptus Thor, 1932     Sidor 1986
Tydeus volgini Kuznetzov, 1973     Kalúz 2007
Tydeus wainsteini Kuznetzov, 1974     Kalúz 2007
Tydulosus granulosus G. Canestrini, 1886     Kalúz & Žuffa 1986
     Anystina van der Hammen, 1972
        kohorta Anystae Krantz, 1978
 

čeľaď Paratydeidae Baker, 1949

Tanytydeus iristatus Theron, Meyer et Ryke, 1969     Kalúz 2005
        kohorta Parasitengona Oudemans, 1909
 

čeľaď Anisitsiellidae Koenike, 1910

Nilotonia borneri (Walter, 1922)     Láska 1971
 

čeľaď Arrenuridae Thor, 1900

Arrenurus affinis Koenike, 1887     Láska 1971
Arrenurus albator (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Arrenurus batillifer Koenike, 1896     Láska 1971
Arrenurus bicuspidator Berlese, 1885     Láska 1971
Arrenurus bruzelii Koenike, 1885     Láska 1971
Arrenurus crassicaudatus Kramer, 1875     Láska 1971
Arrenurus cuspidator (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Arrenurus cuspidifer Piersig, 1896     Láska 1971
Arrenurus cylindratus Piersig, 1896     Láska 1971
Arrenurus globator globator (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Arrenurus maculator (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Arrenurus nagysalloensis Szalay, 1934     Láska 1971
Arrenurus nodosus Koenike, 1896     Láska 1971
Arrenurus octagonus Halbert, 1906     Láska 1971
Arrenurus papillator (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Arrenurus perforatus George, 1881     Láska 1971
Arrenurus sinuator (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Arrenurus stecki Koenike, 1894     Láska 1971
 

čeľaď Aturidae Thor, 1900

Aturus asserculatus Walter, 1906     Láska 1971
Aturus brteki Láska, 1959     Láska 1971
Aturus crinitus Thor, 1902     Láska 1971
Aturus fontinalis Lundblad, 1920     Láska 1971
Aturus natangensis Protz, 1900     Láska 1971
Aturus scaber rotundus Romijn, 1921     Láska 1971
Aturus scaber scaber Kramer, 1875     Láska 1971
Aturus spatulifer Piersig, 1904     Láska 1971
Axonopsis rotundifrons (Viets, 1922)     Láska 1971
Brachypoda versicolor (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Ljania bipapillata Thor, 1898     Láska 1971
 

čeľaď Erythraeidae Robineau-Desvoidy, 1828

Leptus holmiae Southcott, 1992     Stašiov 2003
 

čeľaď Eylaidae Leach, 1815

Eylais eugeni Thon, 1903     Láska 1971
Eylais extendes (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Eylais hamata Koenike, 1897     Láska 1971
Eylais infundibulifera Koenike, 1897     Láska 1971
Eylais megalostoma telmatobia Szalay, 1933     Láska 1971
Eylais rimosa Piersig, 1899     Láska 1971
Eylais setosa Koenike, 1897     Láska 1971
Eylais tantila Koenike, 1897     Láska 1971
 

čeľaď Feltriidae Viets, 1926

Feltria armata Koenike, 1902     Láska 1971
Feltria minuta Koenike, 1896     Láska 1971
Feltria rubra (Piersig, 1898)     Láska 1971
Feltria setigera Koenike, 1896     Láska 1971
Feltria zschokkei Koenike, 1896     Láska 1971
 

čeľaď Hydrachnidae Leach, 1815

Hydrachna bivirgulata (Piersig, 1897)     Láska 1971
Hydrachna conjecta (Koenike, 1895)     Láska 1971
Hydrachna denudata (Piersig, 1890)     Láska 1971
Hydrachna geographica O.F. Müller, 1776     Láska 1971
Hydrachna globosa arta (Thon, 1899)     Láska 1971
Hydrachna globosa globosa (de Geer, 1778)     Láska 1971
Hydrachna processifera (Koenike, 1903)     Láska 1971
Hydrachna schneideri Koenike, 1895     Láska 1971
 

čeľaď Hydrodromidae Viets, 1936

Hydrodroma despiciens (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
 

čeľaď Hydryphantidae Piersig, 1896

Euthyas truncata (Neuman, 1874)     Láska 1971
Hydrophantes bayeri bayeri Písařovic, 1896     Láska 1971
Hydrophantes crassipalpis Koenike, 1914     Láska 1971
Hydrophantes octoporus Koenike, 1896     Láska 1971
Hydrophantes ruber ruber (de Geer, 1778)     Láska 1971
Hydrophantes ruber tenuipalpis Thon, 1899     Láska 1971
Hydrophantes thoni (Piersig, 1900)     Láska 1971
Panisus michaeli Koenike, 1896     Láska 1971
Partnunia angusta (Koenike, 1893)     Láska 1971
Protzia bayeri (Láska, 1955)     Láska 1971
Protzia eximia (Protz, 1896)     Láska 1971
Protzia invalvaris barsica Szalay, 1936     Láska 1971
Protzia invalvaris Piersig, 1898     Láska 1971
Protzia rotunda Walter, 1908     Láska 1971
Protzia rugosa Walter, 1918     Láska 1971
Protzia sculptopetiolata Szalay, 1936     Láska 1971
Thyas barbigera (Viets, 1908)     Láska 1971
Thyas pachystoma Koenike, 1914     Láska 1971
Thyopsis cancellata (Protz, 1896)     Láska 1971
Wandesia thori Schechtel, 1912     Láska 1971
 

čeľaď Hygrobatidae Koch, 1842

Atractides acutirostris (Motas et Angelier, 1927)     Láska 1971
Atractides angustiporus lobatus (Szalay, 1935)     Láska 1971
Atractides arcuatus (Thor, 1914)     Láska 1971
Atractides barsiensis (Szalay, 1929)     Láska 1971
Atractides distans (Viets, 1914)     Láska 1971
Atractides gibberipalpis Piersig, 1898     Láska 1971
Atractides latipes (Szalay, 1935)     Láska 1971
Atractides longus (Walter, 1947)     Láska 1971
Atractides loricatus (Piersig, 1898)     Láska 1971
Atractides macrolaminatus Láska, 1956     Láska 1971
Atractides nitraensis (Láska, 1959)     Láska 1971
Atractides nodipalpis fluviatilis (Szalay, 1929)     Láska 1971
Atractides nodipalpis fonticolus (Viets, 1920)     Láska 1971
Atractides nodipalpis nodipalis (Thor, 1899)     Láska 1971
Atractides nodipalpis pennatus (Viets, 1920)     Láska 1971
Atractides nodipalpis robustus (Sokolov, 1940)     Láska 1971
Atractides octoparus Piersig, 1904     Láska 1971
Atractides ovalis Koenike, 1883     Láska 1971
Atractides pavesii Maglio, 1905     Láska 1971
Atractides remotus Szalay, 1953     Láska 1971
Atractides spinipes Koch, 1837     Láska 1971
Atractides tatrensis Szalay, 1953     Láska 1971
Atractides tener (Thor, 1899)     Láska 1971
Atractides walteri (Viets, 1925)     Láska 1971
Hygrobates calliger Piersig, 1896     Láska 1971
Hygrobates fluviatilis Ström, 1768     Láska 1971
Hygrobates foreli (Lebert, 1874)     Láska 1971
Hygrobates longipalpis (Hermann, 1804)     Láska 1971
Hygrobates longiporus Thor, 1898     Láska 1971
Hygrobates norvegicus (Thor, 1897)     Láska 1971
Hygrobates properus Láska, 1954     Láska 1971
Hygrobates trigonicus Koenike, 1895     Láska 1971
 

čeľaď Lebertiidae Thor, 1900

Lebertia acuta minor Láska, 1953     Láska 1971
Lebertia apposita Láska, 1954     Láska 1971
Lebertia barsica Szalay, 1937     Láska 1971
Lebertia caucasica Sokolov, 1927     Láska 1971
Lebertia circularis Viets, 1908     Láska 1971
Lebertia dilatatae Viets, 1925     Láska 1971
Lebertia dubia Thor, 1899     Láska 1971
Lebertia fimbriata Thor, 1899     Láska 1971
Lebertia glabra Thor, 1897     Láska 1971
Lebertia haliki (Viets, 1928)     Láska 1971
Lebertia inaequalis (Koch, 1837)     Láska 1971
Lebertia insignis Neuman, 1880     Láska 1971
Lebertia komareki Thor, 1914     Láska 1971
Lebertia leioderma Viets, 1925     Láska 1971
Lebertia maglioi Thor, 1907     Láska 1971
Lebertia minutipalpis Viets, 1920     Láska 1971
Lebertia pallida Láska, 1954     Láska 1971
Lebertia porosa Thor, 1900     Láska 1971
Lebertia pusilla Koenike, 1911     Láska 1971
Lebertia rufipes cylindrica Láska, 1952     Láska 1971
Lebertia saxonica Thor, 1911     Láska 1971
Lebertia slovenica Láska, 1954     Láska 1971
Lebertia stigmatifera Thor, 1900     Láska 1971
Lebertia tuberosa Thor, 1914     Láska 1971
Lebertia zschokkei Koenike, 1902     Láska 1971
 

čeľaď Limnesiidae Thor, 1900

Limnesia fulgida Koch, 1836     Láska 1971
Limnesia koenikei Piersig, 1894     Láska 1971
Limnesia maculata (O.F. Müller, 1766)     Láska 1971
Limnesia undulata (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
 

čeľaď Limnocharidae Grube, 1859

Limnochares aquatica (Linné, 1758)     Láska 1971
 

čeľaď Mideidae Thor, 1911

Midea orbiculata (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
 

čeľaď Mideopsidae Koenike, 1910

Mideopsis willmanni Viets, 1920     Láska 1971
 

čeľaď Pionidae Thor, 1900

Piona alpicola (Neuman, 1880)     Láska 1971
Piona carnea (Koch, 1836)     Láska 1971
Piona clavicornis (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Piona coccinea coccinea (Koch, 1836)     Láska 1971
Piona coccinea imminuta (Piersig, 1897)     Láska 1971
Piona coccinea oculta Koenike, 1914     Láska 1971
Piona coccinea stjordalensis (Thor, 1897)     Láska 1971
Piona conglobata conglobata (Koch, 1836)     Láska 1971
Piona nodata nodata (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Piona obturbans (Piersig, 1896)     Láska 1971
Piona pussila (Neuman, 1875)     Láska 1971
Pionacercus uncinatus (Koenike, 1885)     Láska 1971
Pionopsis lutescens (Hermann, 1804)     Láska 1971
Tiphys ensifer (Koenike, 1892)     Láska 1971
Tiphys latipes (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Tiphys ornatus Koch, 1836     Láska 1971
Tiphys pistilifer (Koenike, 1908)     Láska 1971
Tiphys scaurus (Koenike, 1892)     Láska 1971
 

čeľaď Sperchontidae Thor, 1900

Sperchon brevirostris pachydermis Piersig, 1899     Láska 1971
Sperchon clupeifer Piersig, 1896     Láska 1971
Sperchon denticulatus Koenike, 1895     Láska 1971
Sperchon glandulosus Koenike, 1886     Láska 1971
Sperchon hispidus Koenike, 1895     Láska 1971
Sperchon mutilus Koenike, 1895     Láska 1971
Sperchon setiger Thor, 1898     Láska 1971
Sperchon squamosus Kramer, 1879     Láska 1971
Sperchon thienemanni Koenike, 1907     Láska 1971
Sperchon violaceus Walter, 1944     Láska 1971
Sperchonopsis verrucosa (Protz, 1896)     Láska 1971
 

čeľaď Torrenticolidae Piersig, 1902

Pseudotorrenticola rhynchota Walter, 1906     Láska 1971
Torrenticola amplexa (Koenike, 1908)     Láska 1971
Torrenticola andrei (E. Angelier, 1950)     Láska 1971
Torrenticola anomala (Koch, 1837)     Láska 1971
Torrenticola bicincta Láska, 1953     Láska 1971
Torrenticola brevirostris (Halbert, 1911)     Láska 1971
Torrenticola dudichi (Szalay, 1933)     Láska 1971
Torrenticola dudichi oraviensis (Láska, 1953)     Láska 1971
Torrenticola elliptica Maglio, 1909     Láska 1971
Torrenticola latissima erlangensis K.O. Viets, 1955     Láska 1971
Torrenticola longirostris (Szalay, 1933)     Láska 1971
Torrenticola piriformis Láska, 1953     Láska 1971
Torrenticola similis (Viets, 1939)     Láska 1971
Torrenticola ungeri (Szalay, 1927)     Láska 1971
 

čeľaď Trombiculidae Ewing, 1929

Cheladonta costulata Willmann, 1952     Kalúz 2005
Hirsutiella zachvatkini (Schluger, 1948)     Kalúz & Žuffa 1986
Hoffmannina danieli Kolebinova, 1974     Mašán et al. 1984
Kayella pannonica Kalúz, 2008   Kalúz 2008
Neotrombicula autumnalis (Shaw, 1790)     Mašán et al. 1994
Neotrombicula elegans Schluger, 1966     Kalúz & Vrabec 2014
Neotrombicula japonica (Tanaka et al., 1930)     Kalúz 2005
Neotrombicula vernalis (Willmann, 1942)     Literák et al. 2001
Neotrombicula vulgaris (Schluger, 1955)     Kalúz 2005
Leptotrombidium europaeum Daniel et Brelih, 1959     Kalúz 2005
Trichotrombidium sp.     Sidor 1986
 

čeľaď Unionicolidae Oudemans, 1909

Neumania deltoides (Piersig, 1894)     Láska 1971
Neumania limosa (Koch, 1836)     Láska 1971
Neumania spinipes (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Neumania vernalis (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Unionicola aculeata (Koenike, 1890)     Láska 1971
Unionicola crassipes crassipes (O.F. Müller, 1776)     Láska 1971
Unionicola ypsilophora (Bonz, 1783)     Láska 1971
     Eleutherengona Oudemans, 1909
        kohorta Raphignathina Kethley, 1982
 

čeľaď Cheyletidae Leach, 1815

Acaropsis sp.     Sidor 1986
Cheletomorpha lepidoptorum Shaw, 1794     Sidor 1986
Cheyletus eruditus Schrank, 1781     Samšiňák et al. 1979
Dendrocheyla bregetovae Volgin, 1969     Kalúz 2005
 

čeľaď Cryptognathidae Oudemans, 1902

Cryptognathus orbiculatus Livshitz, 1974     Kalúz 2007
 

čeľaď Demodicidae Nicolet, 1855

Demodex agrarii Bukva, 1994     Bukva 1994
Demodex folliculorum Simon, 1842     ???
 

čeľaď Harpirhynchidae Dubinin, 1957

Harpirhynchus dusbabeki Bochkov et Literák, 2006   Bochkov & Literák  2006
 

čeľaď Raphignathidae Kramer, 1877

Raphignathus gracilis (Rack, 1962)     Kalúz 2005
 

čeľaď Stigmaeidae Oudemans, 1931

Cheylostigmaeus pannonychus Willmann, 1961     Kalúz 2005
Eustigmaeus pectinata Ewing, 1917     Kalúz 2005
Eustigmaeus pinnata Kuznetzov, 1976     Kalúz 2005
Eustigmaeus plumifer (Halbert, 1923)     Kalúz 2005
Eustigmaeus segnis (C.L. Koch, 1836)     Kalúz 2005
Paravillersia grata Kuznetzov, 1976     Kalúz 2005
Stigmaeus corticeus Kuznetzov et Wainstein, 1976     Kalúz 2005
Stigmaeus longipilis (G. Canestrini, 1889)     Kalúz & Žuffa 1986
Stigmaeus pilatus Kuznetzov, 1976     Kalúz 2005
Stigmaeus siculus (Berlese, 1983)     Mašán et al. 1994
Stigmaeus sphagneti (Hull, 1918)     Kalúz 2005
Zetzellia crassirostris (Leonardi, 1899)     Kalúz & Žuffa 1986
 

čeľaď Syringophilidae Lavoipierre, 1953

Syringophiloidus bombycillae Skoracki, 2002     Skoracki 2002
Syringophiloidus montanus Skoracki, 2002     Skoracki 2002
Syringophiloidus schoeniclus Skoracki, 2002     Skoracki 2002
Syringophiloidus weiszii Skoracki, Hromada et Tryjanowski, 2001     Skoracki 2001
Syringophilopsis kristini Skoracki, Tryjanowski et Hromada, 2002   Skoracki et al. 2002
 

čeľaď Tenuipalpidae Berlese, 1913

Tenuipalpus kobachidzei Reck, 1951     Kalúz 2007
 

čeľaď Tetranychidae Donnadieu, 1875

Bryobia cristata (Dugès, 1834)     Mašán et al. 1994
Bryobia praetiosa C.L. Koch, 1836     Kalúz 2005
Amphitetranychus viennensis (Zacher, 1920)     Bolland 2001
Neotetranychus rubi Trägårdh, 1915     Bolland 2001
Petrobia latens (Müller, 1776)     Kalúz & Žuffa 1986
Tetranycopsis horridus (Canestrini et Fanzago, 1876)     Bolland 2001
Tetranycopsis hystriciformis Reck, 1956     Bolland 2001
        kohorta Heterostigmata Berlese, 1899
 

čeľaď Neopygmephoridae Cross, 1965

Petalomium carelitschensis (Sevastyanov, 1971)     Kalúz 2005
Petalomium lancetochaetosus Sevastyanov, 1974     Kalúz 2007
 

čeľaď Pyemotidae Oudemans, 1937

Pyemotes zwoelferi Krczal, 1963     ???
 

čeľaď Pygmephoridae Cross, 1965

Bakerdania cultrata (Berlese, 1904)     Mašán et al. 1994
Bakerdania decumana Krczal, 1969     Mašán 1993
Bakerdania gracilis (Krczal, 1958)     Kalúz 2007
Bakerdania kochi (Krczal, 1959)     Kalúz & Žuffa 1986
Bakerdania lithobii (Krczal, 1958)     Mašán & Országh 1995
Bakerdania quadrata Ewing, 1939     Mašán et al. 1994
Bakerdania suecica Krczal, 1958     Kalúz & Žuffa 1986
Cerratoma szekessyi Mahunka, 1970     Mašán 1993
Neositeroptes mahunkai Livshitz, Mitrofanov et Sharonov, 1986     Kalúz 2007
Neositeroptes opacus Livshitz, Mitrofanov et Sharonov, 1986     Kalúz 2007
Pygmephorus sellnicki Krczal, 1958     Sidor 1986
Pygmephorus spinosus Kramer, 1877     Mašán et al. 1994
Pygmephorus stammeri Krczal, 1959     Mašán et al. 1994
Siteroptes pfefferianus (Samšiňák, 1984)   Samšiňák 1984
 

čeľaď Scutacaridae Oudemans, 1916

Imparipes hungaricus Balogh et Mahunka, 1968     Kalúz 2005
Imparipes hystricinus Berlese, 1903     Kalúz 2007
Imparipes obsoletus Rack, 1969     Kalúz 2005
Imparipes puberulus Sevastyanov, 1975     Kalúz 2007
Pygmodispus spinosus Kramer, 1877     Kalúz 2005
Pygmodispus stefanii Paoli, 1911     Kalúz 2005
Scutacarus agocsi Mahunka, 1969     Kalúz 2007
Scutacarus concinnus Mahunka, 1964     Kalúz 2007
Scutacarus eucomus (Berlese, 1908)     Kalúz 2005
Scutacarus plumosus (Paoli, 1911)     Mašán et al. 1994
Scutacarus quadrangularis (Paoli, 1911)     Mašán et al. 1994
Scutacarus retrojectus Mahunka, 1969     Kalúz 2005
Scutacarus spinosus Storcan, 1936     Kalúz 2007
Scutacarus suborbiculatus Rack, 1964     Kalúz 2005
 

čeľaď Tarsonemidae Kramer, 1877

Tarsonemus bilobatus Suski, 1965     Kalúz 2007Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  SarcoptiformesThis website should be cited as:
Fenďa, P., Vrabec, M. (2017). Trombidiformes, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://www.saras.pavuky.eu/saras_prost, version 1.0, accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


Zostavil : Peter Fenďa & Michal Vrabec

Posledná aktualizácia: 4. apríl 2017