Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
  SK UK

Prírastky do našej fauny

aj keď väčšina z nich tu bola vždy (aspoň v ľudskom ponímaní času), len my sme dosiaľ slabo hľadali alebo sme o nich dosiaľ vedeli primálo...

saras  29. septembra 2017

Revízia čeľade Ameroseiidae (Mesostigmata) priniesla jeden nový druh pre vedu a 8 prvonálezov pre faunu Slovenska (Mašán 2017):

" Ameroseius renatae Mašán, 2017
" Ameroseius cavernosus Westerboer, 1963
" Ameroseius ulmi Hirschmann, 1963
" Epicriopsis hungaricus Kandil, 1978
" Kleemannia delicata (Berlese, 1918)
" Kleemannia insignis (Bernhard, 1963)
" Kleemannia pavida (C. L. Koch, 1839)
" Kleemannia pseudoplumosa (Rack, 1972)
" Kleemannia tenella (Berlese, 1916)

Neogamasus


saras  28. septembra 2017

Jeden nový roztoč z čeľade Parasitidae (Mesostigmata) pre faunu Slovenska zo skleníkov v bratislavskej botanickej záhrade (Hrúzová et al. 2017):

" Anadenosternum azaleense (van Daele, 1975)

Parasitus


saras  4. augusta 2017

Dva nové roztoče z čeľade Parasitidae (Mesostigmata) pre faunu Slovenska (Hrúzová & Fenďa 2017b):

" Cornigamasus ocliferius Skorupski et Witaliński, 1997
" Parasitus americanus (Berlese, 1905)

Parasitus


saras  27. apríla 2017

Tri nové roztoče z čeľade Parasitidae (Mesostigmata) pre faunu Slovenska
z botanickej záhrady v Bratislave (Hrúzová & Fenďa 2017a):

" Neogamasus speculiger Athias-Henriot, 1979
" Neogamasus unicornutus (Ewing, 1909)
" Parasitus nolli (Karg, 1965)

Neogamasus


saras  28. marca 2017

Ďalší nový nález šťúrika (Pseudoscorpiones) pre faunu Slovenska
(Krajčovičová & Christophoryová 2017):

" Beierochelifer peloponnesiacus (Beier, 1929)

Beierochelifer


saras  17. februára 2017

Výskum fauny šťúrikov (Pseudoscorpiones) priniesol nový nález šťúrika pre faunu Slovenska (Krajčovičová et al. 2017):

" Rhacochelifer disjunctus (L. Koch, 1873)

Rhacochelifer


saras  27. januára 2017

Dva nové nálezy pavúkov z čeľadí Salticidae a Linyphiidae (Araneae) pre faunu Slovenska zo skleníkov v košickej botanickej záhrade (Šestáková et al. 2017):

" Hasarius adansoni (Audouin, 1826)
" Mermessus trilobatus (Emerton, 1882)

Hasarius


saras  rok 2016

Rok 2016 priniesol dva nové druhy pavúkovcov opísaných z územia Slovenska
(Mašán & Halliday 2016, Miko 2016a)

Hoploseius oblongus Mašán et Halliday, 2016
(Mesostigmata, Blattisociidae)
Damaeus lupus Miko, 2016 (Oribatida, Damaeidae)

a 17 nových nálezov panciernikov pre faunu Slovenska (Miko 2016b, c).

 

PhD štúdium

možnosti štúdia pavúkovcov v rámci doktorandského štúdia:

 

  prifuk

Univerzita Komenského
v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, katedra zoológie

 

 

roztoče (kontakt Peter Fenďa)

šťúriky (kontakt Jana Christophoryová)

 

 

FAPPZ PrahaČeská zemědělská univerzita
v Prahe, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroekologie
a biometeorologie

 

pavúky (kontakt Stanislav Korenko)

letálny a sub-letálny vplyv pesticídov na pavúky/bezstavovce, význam pavúkov/hmyzu v boji proti škodcom v rôznych typoch agrocenóz, interakcie parazitoid-hostiteľ (ďalšie témy sú možné) 

 

 

Publikácie

Černecká, Ľ., Mihál, I., Jarčuška, B. 2017. Response of ground-dwelling harvestman assemblages (Arachnida: Opiliones) to European beech forest canopy cover. European Journal of Entomology 114: 334–342.

Hrúzová, K., Fenďa, P. 2017a. First records of mites (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) from Slovakia. Folia faunistica Slovaca 22: 13–17.

Hrúzová, K., Fenďa, P. 2017b. First record of Parasitus americanus (Berlese, 1905) and Cornigamasus ocliferius Skorupski & Witaliński, 1997 (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) from Slovakia. Check List 13 (4): 239–243.

Hrúzová, K., Mašán, P., Fenďa, P. 2017. A revision of the genus Anadenosternum Athias-Henriot (Acari: Mesostigmata: Parasitidae). Zootaxa 4324 (3): 436–450.

Krajčovičová, K., Christophoryová, J. 2017. First record of Beierochelifer Mahnert, 1977 (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) from Slovakia. Check List 13 (2): art. 2074.

Krajčovičová, K., Christophoryová, J., Mahnert, V. 2017. Rhacochelifer disjunctus (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) new to the fauna of Slovakia. Arachnologische Mitteilungen 53: 38–42.

Mašán, P., 2017a. Four new species of the subgenus Pachylaelaps (Longipachylaelaps) from Italy, with a new identification key to the known species (Acari: Pachylaelapidae). Zootaxa 4236 (1): 95-117.

Mašán, P. 2017b. A revision of the family Ameroseiidae (Acari, Mesostigmata), with some data on Slovak fauna. ZooKeys 704: 1–228.

Mihál, I., Černecká, Ľ. 2017. Structure of Harvestmen (Arachnida, Opiliones) Communities in Different, Anthropically Disturbed Beech Ecosystems (Western Carpathians, Slovakia). Vestnik zoologii 51 (3): 259–270.

Šestáková, A., Suvák, M., Krajčovičová, K., Kaňuchová, A., Christophoryová J. 2017. Arachnids from the greenhouses of the Botanical Garden of the PJ Šafárik University in Košice, Slovakia (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 53: 19–28.

Uhrin, M., Panigaj, Ľ. 2017. Zoologické údaje v rukopise Gustáva M. Reussa o Revúcej z rokov 1853 a 1854. Folia faunistica Slovaca 22: 41–56.


2017

Robert Whyte, Greg Anderson: A Field Guide to Spiders of Australia. Paperback | June 2017 | ISBN: 9780643107076 | 464 pages | 215 x 148 mm | Publisher: CSIRO Publishing | Colour photographs.

The most comprehensive account of Australian spiders ever published. Australians have a love–hate relationship with spiders. Some spiders, such as the Redback and the Sydney Funnelweb, inspire fear. Yet Peacock Spiders, with their colourful fan-spreading courtship dances, have won rapturous appreciation worldwide.

 
2016

Orgiazzi, A., Bardgett, R.D., Barrios, E., Behan-Pelletier, V., Briones, M.J.I., Chotte, J-L., de Deyn, G.B., Eggleton, P., Fierer, N., Fraser, T., Hedlund, K., Jeffery, S., Johnson, N.C., Jones, A., Kandeler, E., Kaneko, N., Lavelle, P., Lemanceau, P., Miko, L., Montanarella, L., Moreira, F.M.S., Ramirez, K.S., Scheu, S., Singh, B.K., Six, J., van der Putten, W.H., Wall, D.H. 2016, Global Soil Biodiversity Atlas. European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 176 pp.na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 2. október 2017