Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
  SK UK

Prírastky do našej fauny

aj keď väčšina z nich tu bola vždy (aspoň v ľudskom ponímaní času), len my sme dosiaľ slabo hľadali alebo sme o nich dosiaľ vedeli primálo...

saras  29. septembra 2017

Revízia čeľade Ameroseiidae (Mesostigmata) priniesla jeden nový druh pre vedu a 8 prvonálezov pre faunu Slovenska (Mašán 2017):

" Ameroseius renatae Mašán, 2017
" Ameroseius cavernosus Westerboer, 1963
" Ameroseius ulmi Hirschmann, 1963
" Epicriopsis hungaricus Kandil, 1978
" Kleemannia delicata (Berlese, 1918)
" Kleemannia insignis (Bernhard, 1963)
" Kleemannia pavida (C. L. Koch, 1839)
" Kleemannia pseudoplumosa (Rack, 1972)
" Kleemannia tenella (Berlese, 1916)

Neogamasus


saras  28. septembra 2017

Jeden nový roztoč z čeľade Parasitidae (Mesostigmata) pre faunu Slovenska zo skleníkov v bratislavskej botanickej záhrade (Hrúzová et al. 2017):

" Anadenosternum azaleense (van Daele, 1975)

Parasitus


saras  4. augusta 2017

Dva nové roztoče z čeľade Parasitidae (Mesostigmata) pre faunu Slovenska (Hrúzová & Fenďa 2017b):

" Cornigamasus ocliferius Skorupski et Witaliński, 1997
" Parasitus americanus (Berlese, 1905)

Parasitus


saras  27. apríla 2017

Tri nové roztoče z čeľade Parasitidae (Mesostigmata) pre faunu Slovenska
z botanickej záhrady v Bratislave (Hrúzová & Fenďa 2017a):

" Neogamasus speculiger Athias-Henriot, 1979
" Neogamasus unicornutus (Ewing, 1909)
" Parasitus nolli (Karg, 1965)

Neogamasus


saras  28. marca 2017

Ďalší nový nález šťúrika (Pseudoscorpiones) pre faunu Slovenska
(Krajčovičová & Christophoryová 2017):

" Beierochelifer peloponnesiacus (Beier, 1929)

Beierochelifer


saras  17. februára 2017

Výskum fauny šťúrikov (Pseudoscorpiones) priniesol nový nález šťúrika pre faunu Slovenska (Krajčovičová et al. 2017):

" Rhacochelifer disjunctus (L. Koch, 1873)

Rhacochelifer


saras  27. januára 2017

Dva nové nálezy pavúkov z čeľadí Salticidae a Linyphiidae (Araneae) pre faunu Slovenska zo skleníkov v košickej botanickej záhrade (Šestáková et al. 2017):

" Hasarius adansoni (Audouin, 1826)
" Mermessus trilobatus (Emerton, 1882)

Hasarius


saras  rok 2016

Rok 2016 priniesol dva nové druhy pavúkovcov opísaných z územia Slovenska
(Mašán & Halliday 2016, Miko 2016a)

Hoploseius oblongus Mašán et Halliday, 2016
(Mesostigmata, Blattisociidae)
Damaeus lupus Miko, 2016 (Oribatida, Damaeidae)

a 17 nových nálezov panciernikov pre faunu Slovenska (Miko 2016b, c).

 

PhD štúdium

možnosti štúdia pavúkovcov v rámci doktorandského štúdia:

 

  prifuk

Univerzita Komenského
v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, katedra zoológie

 

 

roztoče (kontakt Peter Fenďa)

šťúriky (kontakt Jana Christophoryová)

 

 

FAPPZ PrahaČeská zemědělská univerzita
v Prahe, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroekologie
a biometeorologie

 

pavúky (kontakt Stanislav Korenko)

letálny a sub-letálny vplyv pesticídov na pavúky/bezstavovce, význam pavúkov/hmyzu v boji proti škodcom v rôznych typoch agrocenóz, interakcie parazitoid-hostiteľ (ďalšie témy sú možné) 

 

 

Publikácie


2018

Peter Gajdoš, Ľudmila Černecká, Valerián Franc & Anna Šestáková: Pavúky Slovenska. Tvrdá väzba | Marec 2018 | ISBN: 978-80-224-1618-4 | 172 strán | Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV | Farebné fotografie.

 na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 6. marec 2018