Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
  SK UK

Prírastky do našej fauny

aj keď väčšina z nich tu bola vždy (aspoň v ľudskom ponímaní času), len my sme dosiaľ slabo hľadali alebo sme o nich dosiaľ vedeli primálo...

saras  29. septembra 2017

Revízia čeľade Ameroseiidae (Mesostigmata) priniesla jeden nový druh pre vedu a 8 prvonálezov pre faunu Slovenska (Mašán 2017):

" Ameroseius renatae Mašán, 2017
" Ameroseius cavernosus Westerboer, 1963
" Ameroseius ulmi Hirschmann, 1963
" Epicriopsis hungaricus Kandil, 1978
" Kleemannia delicata (Berlese, 1918)
" Kleemannia insignis (Bernhard, 1963)
" Kleemannia pavida (C. L. Koch, 1839)
" Kleemannia pseudoplumosa (Rack, 1972)
" Kleemannia tenella (Berlese, 1916)

Neogamasus


saras  28. septembra 2017

Jeden nový roztoč z čeľade Parasitidae (Mesostigmata) pre faunu Slovenska zo skleníkov v bratislavskej botanickej záhrade (Hrúzová et al. 2017):

" Anadenosternum azaleense (van Daele, 1975)

Parasitus


saras  4. augusta 2017

Dva nové roztoče z čeľade Parasitidae (Mesostigmata) pre faunu Slovenska (Hrúzová & Fenďa 2017b):

" Cornigamasus ocliferius Skorupski et Witaliński, 1997
" Parasitus americanus (Berlese, 1905)

Parasitus


saras  27. apríla 2017

Tri nové roztoče z čeľade Parasitidae (Mesostigmata) pre faunu Slovenska
z botanickej záhrady v Bratislave (Hrúzová & Fenďa 2017a):

" Neogamasus speculiger Athias-Henriot, 1979
" Neogamasus unicornutus (Ewing, 1909)
" Parasitus nolli (Karg, 1965)

Neogamasus


saras  28. marca 2017

Ďalší nový nález šťúrika (Pseudoscorpiones) pre faunu Slovenska
(Krajčovičová & Christophoryová 2017):

" Beierochelifer peloponnesiacus (Beier, 1929)

Beierochelifer


saras  17. februára 2017

Výskum fauny šťúrikov (Pseudoscorpiones) priniesol nový nález šťúrika pre faunu Slovenska (Krajčovičová et al. 2017):

" Rhacochelifer disjunctus (L. Koch, 1873)

Rhacochelifer


saras  27. januára 2017

Dva nové nálezy pavúkov z čeľadí Salticidae a Linyphiidae (Araneae) pre faunu Slovenska zo skleníkov v košickej botanickej záhrade (Šestáková et al. 2017):

" Hasarius adansoni (Audouin, 1826)
" Mermessus trilobatus (Emerton, 1882)

Hasarius


saras  rok 2016

Rok 2016 priniesol dva nové druhy pavúkovcov opísaných z územia Slovenska
(Mašán & Halliday 2016, Miko 2016a)

Hoploseius oblongus Mašán et Halliday, 2016
(Mesostigmata, Blattisociidae)
Damaeus lupus Miko, 2016 (Oribatida, Damaeidae)

a 17 nových nálezov panciernikov pre faunu Slovenska (Miko 2016b, c).

 

PhD štúdium

možnosti štúdia pavúkovcov v rámci doktorandského štúdia:

 

  prifuk

Univerzita Komenského
v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, katedra zoológie

 

 

roztoče (kontakt Peter Fenďa)

šťúriky (kontakt Jana Christophoryová)

 

 

FAPPZ PrahaČeská zemědělská univerzita
v Prahe, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroekologie
a biometeorologie

 

pavúky (kontakt Stanislav Korenko)

letálny a sub-letálny vplyv pesticídov na pavúky/bezstavovce, význam pavúkov/hmyzu v boji proti škodcom v rôznych typoch agrocenóz, interakcie parazitoid-hostiteľ (ďalšie témy sú možné) 

 

 

Publikácie

Černecká, Ľ., Mihál, I., Jarčuška, B. 2017. Response of ground-dwelling harvestman assemblages (Arachnida: Opiliones) to European beech forest canopy cover. European Journal of Entomology 114: 334–342.

Christophoryová, J., Gruľa, D., Jablonski, D. 2017. First record of the genus Lamprochernes (Pseudoscorpiones: Chernetidae) in Albania. Biharean Biologist 11 (1): 62–64.

Christophoryová, J., Gruľa, D., Krajčovičová, K. 2017. New records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) associated with animals and human habitats in Slovakia and the Czech Republic. Arachnologische Mitteilungen 53: 67–76.

Christophoryová, J., Jablonski, D. 2017. New data concerning the distribution of pseudoscorpions in Albania (Pseudoscorpiones: Chernetidae). Natura Croatica 26 (1): 117–122.

Christophoryová, J., Kaňuchová, A., Krajčovičová, K. 2017. Faunistic survey of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) collected from compost heaps in Slovakia. Klapalekiana 53: 11–19.

Christophoryová, J., Nováková, M., Kautman, M., Krajčovičová, K. 2017. First record of a phoresy between a scorpionfly and a pseudoscorpion (Mecoptera, Panorpidae and Arachnida, Pseudoscorpiones). Spixiana 40 (1): 68.

Hrúzová, K., Fenďa, P. 2017a. First records of mites (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) from Slovakia. Folia faunistica Slovaca 22: 13–17.

Hrúzová, K., Fenďa, P. 2017b. First record of Parasitus americanus (Berlese, 1905) and Cornigamasus ocliferius Skorupski & Witaliński, 1997 (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) from Slovakia. Check List 13 (4): 239–243.

Hrúzová, K., Mašán, P., Fenďa, P. 2017. A revision of the genus Anadenosternum Athias-Henriot (Acari: Mesostigmata: Parasitidae). Zootaxa 4324 (3): 436–450.

Korenko, S., Kysilková, K., Černecká, Ľ. 2017. Further records of two spider parasitoids of the genus Polysphincta (Ichneumonidae, Ephialtini) from Central Europe, with notes on their host interactions. Arachnologische Mitteilungen 54: 28–32.

Krajčovičová, K., Christophoryová, J. 2017. First record of Beierochelifer Mahnert, 1977 (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) from Slovakia. Check List 13 (2): 1–4.

Krajčovičová, K., Christophoryová, J., Mahnert, V. 2017. Rhacochelifer disjunctus (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) new to the fauna of Slovakia. Arachnologische Mitteilungen 53: 38–42.

Maršalek, P. 2017. Niekoľko poznámok o faune koscov (Opiliones) Spišskej Magury. Folia Oecologica 9 (1): 32–38.

Mašán, P., 2017a. Four new species of the subgenus Pachylaelaps (Longipachylaelaps) from Italy, with a new identification key to the known species (Acari: Pachylaelapidae). Zootaxa 4236 (1): 95-117.

Mašán, P. 2017b. A revision of the family Ameroseiidae (Acari, Mesostigmata), with some data on Slovak fauna. ZooKeys 704: 1–228.

Mihál, I., Černecká, Ľ. 2017. Structure of Harvestmen (Arachnida, Opiliones) Communities in Different, Anthropically Disturbed Beech Ecosystems (Western Carpathians, Slovakia). Vestnik zoologii 51 (3): 259–270.

Šestáková, A., Suvák, M., Krajčovičová, K., Kaňuchová, A., Christophoryová J. 2017. Arachnids from the greenhouses of the Botanical Garden of the PJ Šafárik University in Košice, Slovakia (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 53: 19–28.

Takasuka, K., Korenko, S., Kysilková, K., Štefánik, M., Černecká, Ľ., Mihál, I., Dolejš, P., Holý, K. 2017. Host utilization of koinobiont spider-ectoparasitoids (Ichneumonidae, Ephialtini, Polysphincta genus-group) associated with Cyclosa spp. (Araneae, Araneidae) across the Palaearctic. Zoologischer Anzeiger 267: 8–14.

Uhrin, M., Panigaj, Ľ. 2017. Zoologické údaje v rukopise Gustáva M. Reussa o Revúcej z rokov 1853 a 1854. Folia faunistica Slovaca 22: 41–56.2017

Viera, Carmen & Gonzaga, Marcelo O. (Eds.): Behaviour and Ecology of Spiders. Contributions from the Neotropical Region. Hardback | November 2017 | ISBN: 978-3-319-65716-5 | 437 pages | Publisher: Springer International Publishing | B/W Illustrations and Colour photographs.

This book presents an overview of the contributions of studies developed in the Neotropical region to each of the main aspects related with the biology of spiders. There is no other book summarizing the actual knowledge on the subject. Spiders are excellent models for analyzing several ecological problems and the scope of the book is of interest to students and professionals working in other areas of biology.

 
2017

Zhang, Zhi-Sheng & Wang, Lu-Yu: Chinese Spiders Illustrated. Hardback | October 2017 | in Chinese with latin names | 954 pages | Publisher: Chongqing University Press | Colour photographs.

The weight of this book is 4.2 kg, with more than 2300 photos by camera and 130 photos by microscope, description of 71 families and 1139 species from China. And the biogeographycal distribution of spiders from the world and China was summarized.

 
2017

Robert Whyte, Greg Anderson: A Field Guide to Spiders of Australia. Paperback | June 2017 | ISBN: 9780643107076 | 464 pages | 215 x 148 mm | Publisher: CSIRO Publishing | Colour photographs.

The most comprehensive account of Australian spiders ever published. Australians have a love–hate relationship with spiders. Some spiders, such as the Redback and the Sydney Funnelweb, inspire fear. Yet Peacock Spiders, with their colourful fan-spreading courtship dances, have won rapturous appreciation worldwide.

 
2016

Orgiazzi, A., Bardgett, R.D., Barrios, E., Behan-Pelletier, V., Briones, M.J.I., Chotte, J-L., de Deyn, G.B., Eggleton, P., Fierer, N., Fraser, T., Hedlund, K., Jeffery, S., Johnson, N.C., Jones, A., Kandeler, E., Kaneko, N., Lavelle, P., Lemanceau, P., Miko, L., Montanarella, L., Moreira, F.M.S., Ramirez, K.S., Scheu, S., Singh, B.K., Six, J., van der Putten, W.H., Wall, D.H. 2016, Global Soil Biodiversity Atlas. European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 176 pp.na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 2. október 2017