Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
    konferencie    arachnodni    exkurzie SK UK


arachnida Arachnologické konferencie

V priebehu svojej viac ako 40-ročnej existencie poriadala SARAS mnohé významné medzinárodné akcie (ešte ako Arachnologická sekcia Slovenskej entomologickej spoločnosti). Veľkú popularitu si získali domáce Arachnologické konferencie, ktoré sa od roku 2004 konajú vo výskumnej stanici ÚKE SAV vo Východnej, kde účastníci prezentujú svoje výsledky bádania v oblasti poznávania pavúkov, koscov, šťúrikov a rôznych skupín roztočov. Pre mnohých mladých arachnológov zostane Východná miestom, kde po prvýkrát prezentovali výsledky svojich výskumov. Priateľská, skoro rodinná atmosféra na týchto konferenciách, si získala srdcia mnohých jej účastníkov, ktorí sa sem každoročne radi vracajú.

 

15. Arachnologická konferencia, Východná, 2017 (27 účastníkov, 23 referátov)

      zborník abstraktov (pdf)

14. Arachnologická konferencia, Východná, 2016 (26 účastníkov, 24 referátov)

      zborník abstraktov (pdf)

13. Arachnologická konferencia, Východná, 2015 (15 účastníkov, 9 referátov)

      zborník abstraktov (pdf)

12. Arachnologická konferencia, Východná, 2014 (25 účastníkov, 17 referátov)

      zborník abstraktov (pdf)

11. Arachnologická konferencia, Východná, 2013 (27 účastníkov, 20 referátov)

      zborník abstraktov (pdf)

10. Arachnologická konferencia, Východná, 2012 (26 účastníkov, 22 referátov)

      zborník abstraktov (pdf)

9. Arachnologická konferencia, Východná, 2011 (33 účastníkov, 20 referátov)

      zborník abstraktov (pdf PRIPRAVUJEME)

8. Arachnologická konferencia, Východná, 2010 (34 účastníkov, 24 referátov)

      zborník abstraktov (pdf)

7. Arachnologická konferencia, Východná, 2009 (28 účastníkov, 24 referátov)

in work zborník abstraktov (pdf)

6. Konferencia arachnológov Slovenska, Východná, 2008 (28 účastníkov, 17 referátov)

in work zborník abstraktov (pdf PRIPRAVUJEME)

5. Konferencia arachnológov Slovenska, Východná, 2007 (32 účastníkov, 14 referátov)

in work zborník abstraktov (pdf PRIPRAVUJEME)

4. Konferencia arachnológov Slovenska, Východná, 2006 (24 účastníkov, 11 referátov)

in work zborník abstraktov (pdf PRIPRAVUJEME)

3. Konferencia arachnológov Slovenska, Východná, 2004 (17 účastníkov, 18 referátov)

      zborník abstraktov (pdf PRIPRAVUJEME)

2. Konferencia arachnológov Slovenska, Štefanová, 2003 (12 účastníkov, 4 referáty)

in work  zborník abstraktov nebol vydaný

1. Konferencia arachnológov Slovenska, Nitra, 1998 (24 účastníkov, 12 referátov)

in work   zborník abstraktov nebol vydaný

 

 

terénna stanica ÚKE SAV vo Východnej

pred fotografovaním (AK 2017)

kde sa ostroha vzala (AK 2008)

„pitný režim v teréne” (AK 2011)

organizácia fotografovania (AK 2007)

hosť z Poľska (AK 2010)

prvá vo Východnej (AK 2004)

foto do análov (AK 2016)

víťazi magisterskej kategórie AK 2017

víťazní doktorandi AK 2013

Cena „Mladý arachnológ”

Od roku 2010 je na arachnologickej konferencii udeľovaná cena „Mladý arachnológ roka” za najlepšiu prezentáciu výsledkov na konferencii. Cena je udeľovaná v dvoch kategóriách: magisterské štúdium a doktorandské štúdium. Doterajší víťazi:

2017 Lenka Ozimá (PriF UK v Bratislave) a Ľudmila Černecká (ÚEL SAV vo Zvolene)

2016 Adrián Purkart (PriF UK v Bratislave) a Katarína Krajčovičová (PriF UK v Bratislave)

2015 Andrea Kaňuchová (PriF UK v Bratislave) a Pavel Žila (FPV UKF v Nitre)

2014 Kamila Hrúzová (PriF UK v Bratislave) a Katarína Krajčovičová (PriF UK v Bratislave)

2013 Magdaléna Kováčiková (PriF UK v Bratislave) a Anna Šestáková (PriF UK v Bratislave)

2012 Kamila Hrúzová (PriF UK v Bratislave) a Lenka Dankaninová (FPV UKF v Nitre)

2011 Pavel Žila (FPV UKF v Nitre) a Anna Šestáková (PriF UK v Bratislave)

2010 Katarína Krajčovičová a Jana Christophoryová (obe PriF UK v Bratislave)
arachnologické konferencie arachnologické dni arachnologické exkurzie
na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 16. október 2017