Slovenská arachnologická spoločnosť

Opiliones (kosce)

 

späť na kosce

Zoznam druhov  sk

Na Slovensku bolo doposiaľ zistených 35 druhov koscov. História výskumu koscov na Slovensku je opísaná v časti bibliografia.

V budúcnosti bude na Slovensku potrebné sústrediť pozornosť predovšetkým na vyriešenie niektorých taxonomických problémov týkajúcich sa našej opiliofauny (napr. u rodov Leiobunum, Platybunus a Trogulus), ktoré si vyžaduje vykonať dôkladné morfometrické štúdie dokladového materiálu z nášho územia. Podmieňuje to ďalší rozvoj nielen faunistického výskumu, ale aj výskumu ekológie koscov, ktorý by rozšíril naše poznatky o funkciách, ktoré plnia tieto živočíchy v prírodných i umelých ekosystémoch (napr. pri regulácii poľnohospodárskych škodcov) a odhalil by väzby jednotlivých druhov na rôzne biotopy. Umožnilo by nám to posúdiť možnosti ich využitia pri bioochrane kultúrnych plodín a v neposlednom rade tiež prijať racionálne opatrenia na ochranu niektorých vzácnejších druhov koscov.


    rad Opiliones Sundevall, 1833    
     Cyphophthalmi Simon 1879    
     čeľaď Sironidae Simon, 1879
Siro carpaticus Rafalski, 1956 siro karpatský Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
     Eupnoi Hansen & Sørensen 1904    
     čeľaď Sclerosomatidae Simon, 1879
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) hrbolkavec bodkavý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Gyas titanus Simon, 1879 kosec obrovský Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861   Bezděčka & Bezděčková 2011
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) kosec nitkonohý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) kosec skalný Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Nelima semproni Szalay, 1951 kosec Sempronov Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
     čeľaď Phalangiidae Latreille, 1801
Dicranopalpus sp. Doleschall, 1852 kosec Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Egaenus convexus (C.L.Koch, 1835) kosec zavalitý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Lacinius dentiger (C.L.Koch, 1848) kosec zelenkastý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835) kosec sedlový Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Lacinius horridus (Panzer, 1794) kosec pichľavý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Lophopilio palpinalis (Herbst, 1799) kosec ostnatý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Mitopus morio (Fabricius, 1799) kosec pestrý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Oligolophus tridens (C.L.Koch, 1836) kosec trojzubý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) kosec Canestriniho Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Opilio dinaricus Šilhavý, 1938 kosec Dinársky Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Opilio parietinus (De Geer, 1778) kosec domový Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Opilio saxatilis C.L.Koch, 1839 kosec teplomilný Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Phalangium opilio Linnaeus, 1761 kosec rožkatý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Platybunus bucephalus (C.L.Koch, 1835) kosec člnkovitý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Platybunus pallidus Šilhavý, 1938 kosec bledý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) kosec okatý Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Zacheus crista (Brullé, 1832) kosec klepietkár Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
     Dyspnoi Hansen & Sørensen 1904    

     čeľaď Dicranolasmatidae Simon, 1879

Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799) kapucňovka drsná Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011

     čeľaď Ischyropsalididae Simon, 1879

Ischyropsalis manicata C.L.Koch, 1865 klepietkár karpatský Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011

     čeľaď Nemastomatidae Simon, 1871

Carinostoma elegans (Sørensen, 1894)   Šestáková & Mihál 2014
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) nemastóma retiazková Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Nemastoma bidentatum Roewer, 1914 nemastóma dvojzubá Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) nemastóma striebristá Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870) nemastóma karpatská Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) nemastóma štvorškvrnná Bezděčka 2009, Mihál & Astaloš 2011
     čeľaď Trogulidae Sundevall, 1833
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) zemník väčší Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) zemník ploský Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011
     Laniatores Thorell, 1876    

     čeľaď Cladonychiidae Hadži, 1935

Holoscotolemon jaqueti (Corti, 1905) podzemník Jaquetov Stašiov 2004, Mihál & Astaloš 2011pavúkykoscešťúrikyšťúrovkytartaridyroztoče


 SARASZostavil: Slavomír Stašiov
Posledná aktualizácia: 30. marec 2017