Slovenská arachnologická spoločnosť

Ixodida  (kliešte)

 

späť na Ixodida

Zoznam druhov sk
in work WORK IN PROGRESSIxodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  SarcoptiformesThis website should be cited as:
Stanko, M., Kocianová, E., Fenďa, P. (2017). Ixodida, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://www.saras.pavuky.eu/saras_ixo, version 1.0, accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


Zostavil: Peter Fenďa

Posledná aktualizácia: 2. november 2016