Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
SK UK

pavúky kosce šťúriky šťúrovky tartaridy roztočePavúkovce (Arachnida) sú význačnou a dominantnou živočíšnou skupinou. Obývajú prakticky každý suchozemský habitat, s niekoľkými zástupcami v sladkej vode a v mori. Väčšinou sú predátori, ale niektoré z nich sú fytofágy a iné zasa obligátne parazity živočíchov alebo rastlín. Veľkosť tela adultov varíruje od 250 μm pri roztočoch po veľké tanierovité „tarantuly”. Medzi pavúkovce patria niektoré z najjedovatejších živočíchov na Zemi – niektoré pavúky a škorpióny sú schopné za istých okolností zabiť dospelého človeka – a mnohé vyvolávajú strach a odpor celých ľudských kultúr. Niektoré roztoče a kliešte sú vektormi chorôb, ktoré spôsobujú veľké problémy mnohým ľuďom. Väčšinou sú ale pavúkovce pre človeka neškodné a nebiológmi sú videné iba vzácne.
Arachnida obsahujú 11 recentných skupín (väčšinou autorov vnímaných na úrovni radu). Pavúkovce majú dlhú históriu. Najmenej tri recentné rady sa objavujú vo fosílnych záznamoch v silúre a devóne a väčšina zostávajúcich rozsiahlych radov sa objavila v karbóne.

 

Rady pavúkovcov

Acari
(roztoče)

54 491 recentných druhov
(Zhang 2011)

SKbig
1961xspp.

opistozomálna segmentácia nezreteľná alebo chýba

AcariBase (Schmidt 2010)

go to web

Amblypygi
(amblypygy)

161 recentných druhov
(Zhang 2011)

---

opistozomálna segmentácia zreteľná, opistozóma bez predĺženia, palpy raptoriálne

Catalog (Harvey 2013g)

go to web

Araneae
(pavúky)

46 211
recentných druhov
(Word Spider Catalog 2016)

SKbig
970 spp.

opistozomálna segmentácia nezreteľná alebo chýba

World Spider Catalog (2016)

go to web

Opiliones
(kosce)

6 484
recentných druhov
(Zhang 2011)

SKbig
35 spp.

opistozomálna segmentácia zreteľná, opistozóma bez predĺženia, palpy jednoduché

 

Palpigradi
(šťúrovky)

82 recentných druhov
(Zhang 2011)

SKbig
2 spp.

opistozomálna segmentácia zreteľná, opistozóma zakončená segmentovaným flagellom

Catalog (Harvey 2013a)

go to web 

Pseudoscorpiones
(šťúriky)

3 454
recentných druhov
(Zhang 2011)

SKbig
57 spp.

opistozomálna segmentácia zreteľná, opistozóma bez predĺženia, palpy klieštikovité

Catalog (Harvey 2013b)

go to web

Ricinulei
(ricinuly)

58 recentných druhov
(Zhang 2011)

---

opistozomálna segmentácia zreteľná, opistozóma bez predĺženia, palpy klieštikovité

Catalog (Harvey 2013c)

go to web

Schizomida
(tartaridy)

260 recentných druhov
(Zhang 2011)

SKbig
1 spp.

opistozomálna segmentácia zreteľná, opistozóma s krátkym flagellom, palpy jednoduché

Catalog (Harvey 2013d)

go to web

Scorpiones
(šťúry, škorpióny)

1 947
recentných druhov
(Zhang 2011)

---

opistozomálna segmentácia zreteľná, opistozóma predĺžená so žihadlom

 

Solifugae
(solifúgy)

1 113
recentných druhov
(Zhang 2011)

---

opistozomálna segmentácia zreteľná, opistozóma bez predĺženia, palpy jednoduché

Catalog (Harvey 2013e)

go to web

Uropygi
(Thelyphonida)
(hmatonožce)

110 recentných druhov
(Zhang 2011)

---

opistozomálna segmentácia zreteľná, opistozóma predĺžená segmentovaným flagellom

Catalog (Harvey 2013f)

go to webLiteratúra

Harvey, M.S. 2013a. Palpigrades of the World, version 1.0. Western Australian Museum, Perth, online at http://www.museum.wa.gov.au/catalogues/palpigrades, accessed on 15. October 2016.

Harvey, M.S. 2013b. Pseudoscorpions of the World, version 3.0. Western Australian Museum, Perth, online at http://museum.wa.gov.au/catalogues/pseudoscorpions, accessed on 15. October 2016.

Harvey, M.S. 2013c. Ricinuleids of the World, version 1.0. Western Australian Museum, Perth, online at http://www.museum.wa.gov.au/catalogues/ricinuleids, accessed on 15. October 2016.

Harvey, M.S. 2013d. Schizomids of the World, version 1.0. Western Australian Museum, Perth, online at http://www.museum.wa.gov.au/catalogues/schizomids, accessed on 15. October 2016.

Harvey, M.S. 2013e. Solifuges of the World, version 1.0. Western Australian Museum, Perth, online at http://www.museum.wa.gov.au/catalogues/solifuges, accessed on 15. October 2016.

Harvey, M.S. 2013f. Whip scorpions of the World, version 1.0. Western Australian Museum, Perth, online at http://www.museum.wa.gov.au/catalogues/whip-scorpions, accessed on 15. October 2016.

Harvey, M.S. 2013g. Whip spiders of the World, version 1.0. Western Australian Museum, Perth, online at http://www.museum.wa.gov.au/catalogues/whip-spiders, accessed on 15. October 2016.

Schmidt, K.-H. 2010. AcariBase - database of mites with more than 58.000 names, online at http://www.miteresearch.org/index1.html, accessed on 17. October 2016.

Word Spider Catalog 2016. World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 17.5, accessed on 14. October 2016.

Zhang, Z.-Q. 2011.Phylum Arthropoda von Siebold, 1848 In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148: 7–12.


na začiatok


© SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 3. november 2016